Tuesday, 9 December 2014

U fun U token & Kepatuhan Syariah

Penegasan Berkaitan Patuh Syariah dalam UFUN..

PANDUAN: 

Selagi Bisnes itu tidak melibatkan perkara2 ATAU unsur BERIKUT:

1. Gharar (Tidak Pasti ) iaitu Jual beli yang tiada transaksi .. seperti jual barang/produk yang tidak nampak, tidak diketahui nilai secara umum, barang belum wujud, transaksi yg tidak diketahui manfaatnya bila diperoleh. Di UFUN transaksi berlaku setelah pendaftaran dibuat. Dan direkodkan.. Walaupun jualbeli utoken secara online bukan fizikal tapi jelas ia bermanfaat utk digunakan dalam urusniaga jualbeli menerusi UBTMALL. Urusan secara online sah sepertimana bayar zakat online yg telah dipraktikkan di M'sia.

2. Riba'(bunga/interest) Iaitu melibatkan 2 perkara.

i) Barangan Ribawi yakni melibatkan pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak .

ii) Keuntungan yang dijanjikan tetap dan tempoh yang tetap. CONTOH1: 2% drp Modal pokok. Setiap hari selama 60 hari.. CONTOH2: 10% selama 10 bulan termasuk pokok.
  
Di UFUN keuntungan diperoleh ahli tidak tetap. Jika hendak untung lebih jual pada kadar harga tinggi. Jangka Masa tidak tetap dan persen(%) pun tidak tetap dan persen(%)bukan dikira atas modal pokok. Akan tetapi keuntungan yang diberi bersandarkan keuntungan syarikat yang dibahagikan kepada semua mengikut kelayakan. Contoh reward yang diberi menerusi gandaan utoken tidak tetap tempoh waktu.. Berapa jumlah gandaan tidak diketahui..

3. Maisir(Perjudian) Ia lebih kepada untung nasib atau tilik.

i) Seperti perniagaan yang jelas terlibat dengan pusat perjudian..

ii) Pelaburan atau perniagaan yang membuat taruhan wang lebih daripada 2 orang. Di mana pemenang akan untung.. dan yang kalah perlu membayar kepada Pemenang. Di mana risiko rugi lebih tinggi di pihak ramai.

Di UFUN jelas tiada urusniaga yang melibatkan perjudian. UFUN terlibat dlm projek JOIN VENTURE (Mudharabah) yang tidak bercanggah Syarak. Dan keuntungan projek dibahagi mengikut persent % yang dipersetujui GTI diberikan berdasarkan Mudharabah 1%/2%/3% iaitu pembahagian daripada keuntungan syarikat kepada yang layak. Di UFUN risiko untuk rugi sangat rendah di kalangan ahli.

MAKA dalam UFUN ditegaskan tiada unsur2 yang dilihat diteliti tidak patuh syarie. Maka hukum berurusniaga di UFUN tersebut dikira harus... (tidak menyalahi Syarak)
  


Sekian.


No comments:

Post a Comment